Nettleie fra 1. januar 2017
Fastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kW pr år
Husholdning1)385023,2
-
Små næringsanlegg1)630020,2
-
Store anlegg (50-80 kW)2)16500Marginal tapsprosent4)
765
Store anlegg (>80 kW)3)39650Marginal tapsprosent4)765                  0-50
695                  51-100
630                  101-200
550                  201-500
480                  501-1000
420                  1000-->


Merknader
1) Prioriterte overføringer med anleggskapasitet < 50 kW
2) Prioriterte overføringer med anleggskapasitet > 50 kW og < 80 kW
3) Prioriterte overføringer med anleggskapasitet > 80 kW
4) Energiprisen er marginaltapsprosent multiplisert med spotpris time/time
For næringsanlegg kommer avgift til Enova, Energifondet, i tillegg med 800 kr/år(målepunkt ID). For husholdninger er denne avgiften inkludert i oppgitt pris med 1 øre/kwh.
 

Marginal tapsprosent pr periode
Marginal tapsprosentMarginal tapsprosent
Uke 01-0818 %
Uke 09-1615 %
Uke 17-269 %
Uke 27-368 %
Uke 37-4414 %
Uke 45-5218 %

 

Øvrige tarifferFastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kW pr år
Veilys5000
-
1116
Umålte anlegg5000
-
1990
Målekasser449023,7
-

 


Etableringsgebyr for målekasser 300 kr. Målekasser kan benyttes midlertidig i forbindelse med anleggsarbeid eller kortvarige leveranser når det ikke er permanent anlegg på stedet. Målekasser kan ikke benyttes når det er naturlig å oppføre permanente anlegg på stedet. Tilkopling og leie av kasse kommer i tillegg.
 
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og forbruksavgift.

Husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift.
 
Alle priser er inklusiv lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh. 
Finnmark er delvis fritatt fra forbruksavgift. Det gjelder husholdningskunder og offentlig virksomhet.
 
Enkelte næringskunder kan få forbruksavgift på 0,48 øre/kWh.