Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet vil disse bli lagt på en "leveringsplikt" og bli fakturert for kraft av nettselskapet.

Prisen baseres på markedskraft der den midlere ukentlige Elspot-områdeprisen danner grunnlaget for prisberegningen. Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske området hvor kraften tas ut.

Pris de første 6 uker : S + 5 øre/kWh
Pris videre framover: S + 15 øre/kWh
S er midlere ukentlig Elspot-områdepris.

Nettselskapet er pålagt å sende en påminnelse om at du må finne deg en kraftleverandør. Denne sendes ut minst hver tredje måned.

Konkurransetilsynets oversikt over kraftleverandører og priser finner du på www.konkurransetilsynet.no