Slik fungerer den automatiske strømmåleren din:

Vedlagt følger en brosjyre for hvordan den automatiske strømmåleren fungerer. Brosjyren inkluderer hvordan nettkunden selv kan stenge hytta for vinteren ved hjelp av bryter.

Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen og får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.

  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt, slik at du slipper å lese av strømmen hver måned.
  • Du kan om ønskelig koble opp smartløsninger via HAN-porten. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr

Les mer om HAN-porten her.

Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatisk strømmålerne?

Faren for at uvedkommende "hacker" seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din.

Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler i et lukket nett. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det.

Måleren gjør det ikke mulig å finne ut hvilke rom eller apparater som står for strømforbruket. Der en kun boligens totale strømforbruk som registreres.