Krav til meldingen ved nye anlegg:

• Gnr og bnr

• Adresse dersom det er opprettet.

• Beskrivelse av hva bygget skal brukes til (tilleggsopplysninger). Er det bolig eller rekkehus, Kontorer eller forretninger osv

• Kart som viser hvordan bygningen er plassert og hvor inntaket ønskes plassert.

 

Krav til meldingen ved eksisterende anlegg:

• Målernummer

• Adresse

• Beskrivelse av endringene som utløste krav til inst melding

• Ved skift av inntak vedlegges et kart som viser hvor plassering av nytt inntak er tenkt.


Henvendelser til måling og tilknytning kan gjøres til: installatormelding@varanger-kraft.no