Krav til meldingen ved nye anlegg:

• Gnr og bnr

• Adresse dersom det er opprettet.

• Beskrivelse av hva bygget skal brukes til (tilleggsopplysninger). Er det bolig eller rekkehus, Kontorer eller forretninger osv

• Kart som viser hvordan bygningen er plassert og hvor inntaket ønskes plassert.

 

Krav til meldingen ved eksisterende anlegg:

• Målernummer

• Adresse

• Beskrivelse av endringene som utløste krav til inst melding

• Ved skift av inntak vedlegges et kart som viser hvor plassering av nytt inntak er tenkt.


Henvendelser til måling og tilknytning kan gjøres til: installatormelding@barents-nett.no

 

For ytterligere å klargjøre eierforhold og ansvar gjelder følgende:

  • Stikkledningen er del av nettselskapets distribusjonsnett, der eierskille går i TKS. I praksis vil det si; på tilkoblingsklemmene i Tilknytningsskapet.
  • Nettselskapet bestemmer stikkledningens art og dimensjon ut fra melding fra installatør. 
  • Nettselskapet har ansvaret for kortslutningsbeskyttelse av stikkledningen fram til eierskille og boligeier (herunder installatør) har ansvaret for kortslutningsbeskyttelse av elmåler og inntaksledning. Det stilles krav til selektivitet.
  • Nettselskapet har ansvar for terminering av stikkledning der plassering av tilkoblingsklemmer er på utsiden av bygningsvegg.
  • Tilkoblingsklemmene skal være dimensjonert for terminering av minst 50 mm2 AL kabel. Tilkoblingsklemmene må også være riktig dimensjonert, i de tilfeller stikkledning er større enn 50 mm2. Størrelse på stikkledning blir gitt av nettselskapet ved tilbakemelding på forhåndsmeldingen.
  • Tilkoblingsklemmene må være klargjort for terminering. Dette gjelder også ved bruk av fleksible overgangsklemmer (Al/Cu- rumpe, overgang). 
  • Bygningseier er eier og har ansvaret for alt utstyr i tilknytningsskapet fra og med tilkoblingsklemmene, med unntak av elmåler.