Måler uten kommunikasjon

For målere uten kommunikasjonsmodul er det viktig at du leser av strømmåleren og sender målerstanden til oss. Det er viktig å lese av innen den 1. hver måned, dette for å unngå høye stipuleringer fra Elhub.

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntekstramme for nettvirksomheten og tariffer §17-9. Tariffer for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettseslapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesning skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

Det er ikke ett krav etter forskriften at nettselskaper utfører kontroll av måleverdier ved stedlig kontroll. Vi vil likevel også fremover gjennomføre kontrollavlesninger i det omfang vi finner påkrevet for å opprettholde våre forpliktelser til å påse at alle målepunkter blir avlest hvert år, samt til å sikre en fortsatt høy kvalitet på våre leverander av forbruksdata til Elhub.

For mer informasjon se nve.no

Prisene gjelder fra 1. januar 2021

 

Tariff for ikke-fjernavleste målere:

kr (inkl. mva)

kr (eksl. mva)

Pris

1 875 kr

1 500 kr

 

Internett
Klikk her for å registrere målerstanden din nå. Dersom du mangler PIN-kode kan dette opprettes samtidig med registrering av målerstand.

SMS teksmelding
Motta varsling om måleravlesning på SMS, registrer deg som bruker på min side. Ved innsendt målerstand får du automatisk tilbakemelding på forbruk siden forrige måleravlesing.

Nettkunder med AMS måler uten kommunikasjonsmodul og målere med stipulert forbruk
Barents Nett trenger din målerstand for at din strømregning skal bli så korrekt som mulig. 
Om vi ikke mottar måleravlesning fra deg, vil ditt strømforbruk i perioden bli beregnet ut ifra tidligere forbruk.

Ved beregning av strømforbruk over lengre tid er sannsynligheten for at dine strømregninger ikke blir korrekte svært stor. I følge Standardavtalen og Barents Netts rutiner for måleravlesning har du som kunde derfor plikt til å rapportere din målerstand til oss jevnlig.