Nettleietariffer Barents Nett AS

I lys av en betydelig økning av prisen på nettleien i vårt forsyningsområde fra og med 01.01.2023 forventer vi en del spørsmål om årsaken til økningen. Enkelt forklart er det store og nødvendig investeringer de seneste årene er hovedårsaken til den høye økningen i nettleie. Det er flere faktorer som påvirker nettleieprisene, som geografi. Er det lang avstand mellom boligene er det færre mennesker som kan dele på kostnadene, og da blir det dyrere. Mye nett til få folk gir dermed en relativ dyr nettleie i Øst-Finnmark kontra f.eks. Oslo hvor folk bor tettere og avstandene kortere.

Nettleie er den delen av strømregning du må betale for å få fraktet strømmen fra strømlinjene og inn til boligen din. Alle som skal ha strøm må betale nettleie, og mesteparten av det man betaler for går til drift og vedlikehold av strømnettet der du bor. Man kan ikke velge hvem man betaler nettleien til slik man kan med kraftleverandører. Dersom du ønsker mer informasjon om hva nettleie er og hva som styrer prisen på nettleien, kan du ta en titt på denne presentasjonen (PPTX, 7MB).

Priser for overføring fra og med 01.01.2023 finner du her (PDF, 269KB).

Ny nettleiemodell innført 1. juli 2022

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å flate ut forbruket. Da kan vi unngå dyre investeringer og unngå at nettleien blir høyere enn nødvendig. Gjennom våren har flere nettselskap og kundeorganisasjoner snakket sammen, og kommet frem til felles enighet om modell for ny nettleie.

Den nye nettleiemodellen skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer "toppene" i strømforbruket sitt. 

I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm. Les mer om den nye nettleiemodellen på Energi Norge sine hjemmesider.