Nettleietariffer Barents Nett AS

Barents Nett  har et mål om en stabil nettleie over tid.

Det koster å bygge og drive strømnett. Nettleien går til å bygge ut og vedlikeholde nettet på en effektiv og sikker måte. Det koster nesten det samme å drive strømnettet uansett om det går mye eller lite strøm gjennom ledningene.

Ny nettleie innføres fra og med 1. juli 2022

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å flate ut forbruket. Da kan vi unngå dyre investeringer og unngå at nettleien blir høyere enn nødvendig. Gjennom våren har flere nettselskap og kundeorganisasjoner snakket sammen, og kommet frem til felles enighet om modell for ny nettleie.

Den nye nettleiemodellen skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer "toppene" i strømforbruket sitt. 

I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm. Les mer om den nye nettleien på Energi Norge sine hjemmesider.

Nettleiebrosjyre (PDF, 265KB) gjeldende fra 01.07.2022