Det kan være mange årsaker til at kundene ønsker strømmen frakoblet en periode:

- Maling av hus med luftstrekk

- Skifte bordkledning

- Større oppussingsprosjekt

Uansett årsak kan strømmen frakobles midlertidig. En midlertidig frakobling må ikke forveksles med en oppsigelse av tilknytningen. Når det foretas en midlertidig frakobling beholdes måleren og du vil fortsatt motta faktura for nettleien. 

For kunder med hytte eller fritidsbolig som ønsker å stenge av strømmen i perioder der boligen ikke brukes, for eksempel i vintermånedene anbefaler vi å bruke bryter på måler. Se beskrivelse under.

Stenge strømmen