Du kan om ønskelig kobles opp mot informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten. Åpning og stenging av HAN-porten gjør du enkelt selv via mine sider. HAN-porten er som standard stengt slik at du selv må aktivt åpne den dersom du ønsker det.

Smartmåler HAN-port