Barents Nett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skatteetaten. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon /fritak fra denne særavgiften. Dokumentasjonen skal fornyes hvert år.

Vi viser til Forskrift om særavgifter, kap. 3-12

Vi ber dere fylle ut skjema med nødvendig opplysninger og sende dette til oss via mail eller post.