De fleste som kjøper elbil har behov for å lade bilen hjemme. Regelverket gjør at det elektriske anlegget ditt i de fleste tilfeller må tilpasses, selv om du bruker en vanlig stikkontakt.
 

Fast ladepunkt for elbiler forhindrer brann

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har konkludert med at elbiler ikke er mer utsatt for brann enn fossilbiler. Risikoen må bare håndteres på en annen måte og dedikerte ladepunkt er viktig for å forhindre branntilløp.

Les mer om elbillading hos DSB her.

Les mer om krav ved etablering av ladepunkt for elbiler.

I praksis er det to alternative løsninger for normallading:

  • Vanlig kontakt (mode 2).
  • "På-vegg-lader" - fast kabel eller Type 2-kontakt (mode 3).
     

Lading med vanlig kontakt (mode 2)

Ladeledningen plugges i en vanlig jordet kontakt. På ladeledningen henger det en boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten.

Dersom det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A-sikring. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av type B.
 

Lading med "på-vegg-lader" (mode 3)

På-vegg-lader kan enten ha fast kabel som plugges i bilen eller være utstyrt med en Type 2 kontakt hvor bileier har egen kabel.

Mode 3-ladeboksen har innebygde sikkerhetsfunksjoner og kan utstyres med system for fordeling av tilgjengelig effekt og har mulighet for betalingsløsninger. De to siste funksjonene er spesielt aktuelle for borettslag, sameier og offentlige tilgjengelige parkeringsanlegg når kapasiteten er begrenset.
 

Kontakt installatør for elbillading

Alle endringer på det elektriske anlegget skal gjøres av en elektroinstallatør.