Betalingsbetingelse
For kunder som avregnes inntil 12 ganger i året har vi en generell betalingsfrist, 14 dager fra utstedelsesdato av faktura. Ny forfallsdato vil være ca. den 22 hver måned.
Ved betaling etter forfall, belastes renter og gebyrer i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Inkassobyrået Kredinor overtar oppfølging/purring ved mangledne betaling. Eventuelle renter kommer som tillegg på en senere regning.

Stenging grunnet manglende betaling

Dersom betalingspåminnelsen ikke betales, får du et stengevarsel. Betaler du ikke innen forfallsdato, stenger vi strømmen.

Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet manglende betaling, belastes et tilkoblingsgebyr på kr 1440/1970,- pr. gang avhengig av stengemetode. Gebyret må betales før tilkobling.

Oppmøte for stenging av strøm på grunn av manglende betaling, og som ikke blir utført, faktureres med kr 700,- pr gang.

 
Innbetaling av strømregninger skjer til vår konto 4750 63 85438. Husk KID-nummer