Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjon utbetales etter følgende nasjonale satser fastsatt av NVE:

 

Grunnbeløp for 12 timer

   Tillegg per hele time utover 12 timer

Bolig

kr 500

kr 40

Fritidsbolig

kr 125

kr 10

 

Vær oppmerksom på

•             Kompensasjon utbetales automatisk på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet.

•             Du trenger ikke søke om kompensasjon.

•             Beregnet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie inneværende år.

•             Kompensasjon utbetales per målepunkt.

•             Det gis ikke kompensasjon for næringsanlegg, kun for boliger og fritidsboliger.

•             Hvis elektrisk utstyr blir ødelagt på grunn av strømbrudd må du ta kontakt med ditt                                  forsikringsselskap angående erstatning.