Konto for betaling av nettleiefaktura: 4750 63 85438 - Husk KID-nummeret eller kundenummer/fakturanummer.