Fakturavarsel er at du får fakturaen sendt på mail, men ikke inn til nettbanken din. Fakturavarsel opprettes ved å ta kontakt med oss på kundeservice@barents-nett.no eller telefon 78 96 26 10