For å bestille abonnement til nye tilknytninger trenger vi:

• Navn

• Telefonnummer

• E- postadresse

• Fakturaadresse

Navn på installatør

 

Dette meldes til nettselskapet via telefon 78 96 26 10 eller epost kundeservice@barents-nett.no