Pr. 01.07.2022 består nettleien av to ledd for de aller fleste kundene. Et energiledd og et effektledd. Energileddet øker med forbruket ditt. Effektleddet har erstattet det som før var fastleddet, og beregnes ut i fra de tre høyeste verdiene (på tre ulike dager) man har hatt den aktuelle måneden. Les mer om nettleien her.