Forutsetning for å bruke fellesføringskjema er at man allerede har en gjeldende fellesføringsavtale med Barents Nett AS

* Melding krever ikke godkjenning av Stolpeeier
Ønsket format: PDF, JPG, PNG
Selskap
 
 
 
Hvis ingen av selskapene som er listet, velg "Annet" og skriv selskapsnavn under Annet

Utførende entreprenør