eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte de en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten å egentlig ønske dette.

For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Din bank vil kunne hjelpe deg med dette

Du kan også lese mer om dette på https://www.efaktura.no/privat på de spørsmålene som gjelder "eFaktura Ja takk til alle"

 

Dersom du bruker VIPPS har de slått på at alle deres kunder får eFaktura fra alle leverandører automatisk.  Dersom du ønsker å slå dette av må du gjøre følgende :

  1. Logg inn i vipps
  2. Klikk Profil
  3. Klikk Betalingsvalg
  4. Klikk eFaktura i nettbank og apper
  5. Velg bort Alltid Vipps eFaktura

I tillegg må det slås av i din nettbank.