Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering mv., som medfører at sluttbrukere skal få kompensasjon ved lange avbrudd. Ordningen gjelder fra 1. januar 2007.
 
Dette betyr at alle kunder som har hatt strømavbrudd i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra sitt lokale nettselskap.
 
Kundene må selv fremme krav om kompensasjon for strømavbrudd. Kompensasjonen vil bli gitt som fratrekk på en senere strømregning.
 
For fritidsboliger/hytter kan ikke kravet overstige årlig forventet nettleie.
Kompensasjonen for avbrudd er satt til følgende satser:
12-24 timer: 600 kr
24-48 timer: 1400 kr
48-72 timer: 2700 kr
Hver påbegynte 24 timer over 72 timer : 1300 kr