Barents Nett skal varsles dersom det skal foregå arbeider nærmere enn 30 meter fra våre høyspente anlegg.

Trefelling, gravearbeider og bruk av landbruksmaskiner er eksempler på aktiviteter som kan komme i konflikt med Barents Netts anlegg. Det hender at det oppstår overslag, slik at man kan få strømgjennomgang uten å ha berørt selve anlegget.

Dersom det skal foregå arbeider mindre enn 30 meter fra våre høyspente nettanlegg, skal Barents Nett varsles på forhånd for nærmere avtale. Det vil være uaktsomt og ikke følge nettselskapets retningslinjer eller pålegg som gjelder for arbeid nær nettanlegg.

Les mer om erstatningsansvar ved uaktsomhet.

Energinorge har laget en veileder som har  informasjon om hvordan du skal forholde deg, og hvilket ansvar og plikter du har ved graving og arbeid nær våre anlegg.

Les veilederen om anleggsmaskiner og elektriske anlegg (Kommer).

Les vedlegg til gravemelding. (PDF, 870KB)