Du kan felle trær på egen eiendom som er nær strømlinjen men vær oppmerksom på sikkerheten og fare for skader hvis uhell skjer. Barents Nett anbefaler å bruke et firma som har erfaring med trefelling og kan ta ansvar for dette.

Planlegger du å felle et tre på egen eiendom, bør du tenke på at den som utfører jobben er ansvarlig for egen sikkerhet og eventuell skade på nettselskapets linjer.

Les mer om mulig erstatningsansvar her.

Trefelling langs høyspentlinjer

Trefelling langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Hvis trefellingen gjelder trær som står nærmere en høyspentlinje enn 30 meter skal Barents Nett alltid varsles. Nettselskapet vil være behjelpelige med arbeidet for å unngå skade på personer eller anlegg.

Trefelling nær lavspentlinjer

Trefelling nær en lavspentlinje kan utføres av privatpersoner og bekostes av den enkelte, men husk at du må ha avtale med grunneier. For å unngå skade på strømlinjen anbefaler vi å kontakte et firma som utfører slike oppdrag.

Få vurdering av trefelling

Barents Nett gjennomfører jevnlig linjerydding. Utenom disse intervallene kan du be om en vurdering av behovet for å rydde langs en ledning.

Ta kontakt med vårt kundesenter her.

Bruk firma med skadeforsikring

Ved felling av trær som skader strømlinjen vil kostnadene for reparasjoner bli belastet skadevolder. Sjekk derfor at firmaet du benytter til trefelling har skadeforsikring.