Personvern

Forbruksdata blir ansett som personopplysning, og trenger dermed en viss form for beskyttelse. Det er kunden selv som eier data som kan hentes ut av HAN-porten, og har derfor selv ansvar for hvordan disse dataene blir behandlet.

Sikring av forbruksdata

Kunden må bekrefte at måleren er fysisk sikret for at Barents Nett skal kunne sikre personopplysninger. Dette gjøres ved å akseptere disse vilkårene. Det vil være tilstrekkelig at måleren står inne i en bolig, eller plassert i et låsbart skap/rom. Dette gjelder også fellesmålere i f.eks. et borettslag.

Forbehold vedrørende leveransen av data fra HAN-porten

Barents Nett kan ikke garantere at datastrømmen fra HAN-porten ikke vil oppleve avbrudd. Det er kunden selv som må sørge for at de tekniske løsninger som tilkobles HAN-porten fungerer etter hensikten, selv med kortere eller lengre avbrudd.

Barents Nett følger til enhver tid de standardene som gjelder for datastrøm fra HAN-porten, og det er kunden sitt ansvar at tilkoblet utstyr støtter disse standardene.

Barents Nett tar ikke ansvar for direkte eller indirekte kostnader som følge av avbrudd i datastrømmen fra HAN-porten. Bruk av data fra HAN-porten skjer på kunden sitt eget ansvar. Barents Nett har ikke ansvar for eventuelle tap, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Åpning og lukking av HAN-port vil skje med en viss tidsforsinkelse. I enkelttilfeller vil det ta opp til flere dager fra når bestillingen kommer inn til HAN-porten er åpen/lukket.