AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network) der det er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Flere strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem. Barents Nett tilbyr ikke slikt utstyr.

Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten. Åpning og stenging av HAN-porten gjør du selv på Min side, under "skjemaer". HAN-porten er som standard stengt slik at du selv må aktivt åpne den hvis du ønsker det.  

Vær oppmerksom på at noen enheter som kobles til HAN-porten bruker opptil et døgn på å lades opp før de henter ut data fra måleren. 

HAN-porten er plassert litt under på venstre side av displayet med et deksel det står "HAN" på.