Har du planer om å bytte kledning, vindskibord  eller andre oppgraderinger som kommer i berøring av stedet der strømledningen går inn i huset ditt må Barents Nett kontaktes.

Montør fra Barents Nett kommer og kobler fra eller flytter strømledningen.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, anbefaler vi at du sender en e-post til kundeservice@barents-nett.no i god tid før planlagt oppstart.

Legg gjerne ved bilder av husveggen hvor strømuttaket til boligen din er, eller andre bilder som kan ha betydning for planleggingen av arbeidet.

Svar på henvendelsen kan ta inntil 14 virkedager. Selve utførelsen av arbeidet avtales nærmere når omfang er klart.  

Priser for denne type arbeid framkommer i nettleiebrosjyren under avsnitt FRAKOBLING/TILKOBLING AV ANLEGG

Les siste versjon av brosjyren

Pris for komplekse jobber som flytting av stolpe eller kabelskap vil avhenge av flere forhold og er derfor vanskelig å gi et priseksempel på. Denne typen oppdrag er å anse som tjenestekjøp, og faktureres derfor etter medgått tid. Eventuelle materiellkostander vil også tilkomme.  

Denne typen arbeid faller inn under forskriften om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, og er av en slik karakter at det skal være to montører til stede.