Skal du bygge i nærhet av en ledning, nettstasjon eller andre av Barents Netts anlegg er det krav til avstand mellom bygg og nettanlegg. Kontakt oss om du er usikker på minsteavstand.

Det finnes noen restriksjoner knyttet til bygging i nærhet av nettanlegg. Disse varierer avhengig av hva slags bygg og type nettanlegg det dreier seg om. Nettanlegg kan for eksempel være linjer som går i luft, kabler i bakken eller nettstasjoner.

Minsteavstand til nettanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser og lignende. Dette er absolutte begrensinger som i liten eller ingen grad kan fravikes.

Huseier anbefales å sende en e-post til kundeservice@barents-nett.no, gjerne med en illustrasjon av bygget som skal føres opp, for å avklare om avstand er i henhold til gjeldende forskrifter.

Kostnader kan belastes huseier ved brudd på krav

Dersom et bygg er eller blir oppført for nær våre nettanlegg, kan huseier bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant. Det gjelder for eksempel hvis et nettanlegg eller bygning må flyttes eller rives.

Det er laget en veileder som beskriver avstandskravene som gjelder nettanlegg. (PDF, 618KB)