Melding om feil i strømnettet rettes til Feilmeldingen på telefon 78 96 26 99.

Barents Nett overvåker og fjernstyrer strømnettet i Øst-Finnmark fra selskapets Nettsentral. Feil i lavspentnettet som ikke berører hele nettområdet, men bare enkelte kunder, vil ikke automatisk bli fanget opp av systemet. Barents Nett er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra kundene om feil i strømforsyningen slik at feil kan bli rettet. Vi har døgnåpen feilmelding på telefon 78 96 26 99. Dersom du kontakter en elektriker først, og feilen viser seg å være på vårt anlegg, må du dekke elektrikkerens kostnad.

Et par gode tips:

Print ut "Om strømmen går (DOCX, 15KB)" og heng den i sikringsskapet. Da har du alltid oversikten over hva du skal gjøre dersom strømmen skulle gå. Det kan også være lurt å ha en liten lommelykt liggende i sikringsskapet

*) Ta kontakt med oss dersom du mener at feilen ikke er i eget anlegg. Vi vil da sende ut montør som kan feilsøke og eventuelt utbedre feilen. Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel var i kundens eget anlegg.

Ifølge eltilsynsloven er kunden ansvarlig for kontroll av eget anlegg, og for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Kunden kan kontakte elektriker/installatør for egen regning ved behov for hjelp til å avdekke om feilen er i eget anlegg.

Jordfeil
Les mer om jordfeil her