Spenningen skal ha en viss kvalitet for at den ikke skal ødelegge elektriske apparater. Konsekvenser av for dårlig spenning kan være havari på elektrisk utstyr, forkortet levetid på utstyr og blinking i lyset.

Leveringskvaliteten for hva som er akseptert spenning er 230 V +/- 10% eller 400 V +/- 10%. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V.

Elektrisk utstyr sender ulik grad av elektrisk støy ut på strømnettet. Dersom annet elektrisk utstyr som er tilkoblet nettet ikke tåler denne støyen, vil det fungere feil, eller kunne få redusert effektivitet. Det er derfor klare regler for alt elektrisk utstyr som skal kobles til strømnettet. Dette forutsetter bl.a. at utstyret er CE-merket. Det er produsenters garanti for at alle direktiver er oppfylt - men, du som bruker av elektrisk utstyr har likevel et ansvar.

  • Kjøp kun CE-merket elektrisk utstyr
  • Hvis mulig, velg trefaset elektrisk utstyr når utstyret krever mer enn 16A sikring
  • Be selger, elektriker eller rørlegger bekrefte at utstyr du får installert som skal ha mer enn 16A, ikke skaper spenningsproblemer i nettet.

Skader som følge av unormale spenningsforhold
Dersom kunden oppdager unormale spenningsforhold, må Barents Nett AS kontaktes, slik at vi får utbedret problemet. Om det har oppstått skade som følge av unormale tilstander, skal også forsikringsselskapet kontaktes. Saksbehandling og erstatningsnivå vil da avgjøres av vårt og kundens forsirkingsselskap.

Skjema for klage på spenningskvalitet

Innmelding for
 
Ditt navn

Problemer som oppleves

Konsekvenser

Tidspunkt, varighet og forekomster av problem