Som enetilbydere av nettjenester i vår region er Barents Nett AS i en særstilling når det gjelder forsyning av strøm til kunder, samhandling med leverandører samt tilgang til informasjon. For å forhindre at denne særstillingen utnyttes på tilsiktede eller utilsiktede måter, er vi underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden. I den forbindelse utarbeider vi årlig en rapport som viser hvordan vi overholder kravene til nøytralitet.

Nøytralitetsrapport 2021 Barents Nett AS (PDF, 176KB)