Vedlagt følger en brosjyre for hvordan den nye Automatiske Strømmåleren fungerer.

Brosjyren inkluderer hvordan nettkunden selv kan stenge hytta for vinteren ved hjelp av bryter.

Brukermanual for automatiske strømmålere (PDF, 368KB)