Hver enkelt måler er testet på fabrikk. Målerne er også godkjent av Direktoratet for måleteknikk (Justervesenet), som har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Målerne har også gjennomgått en grundig typegodkjenning hos NMi i Nederland, et internasjonalt anerkjent selskap med spisskompetanse innen testing og sertifisering. Målerne tilfredsstiller den strenge EU-lovgivningen. 

I tillegg til dette har nettselskapets egne spesialister gjennomført et større testprogram på måleren.