Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen og får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt

·         Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere

·         Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.