Fra og med 1. januar 2023 innføres nye nettleiepriser i vårt forsyningsområde. Den nye nettleiemodellen som ble innfør 1.juli 2022 blir videreført inn i 2023.

Nettselskapene har monopol på overføring og drift av strøm i sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter prisen på nettleie, og NVE kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve. Det sikrer at prisen ikke blir høyere enn hva nettselskapet har lov til å kreve. For mer informassjon om nettleien og ny nettleiebrosjyre klikk her.