Strømprisene i Nord-Norge og NO4 nådde ikke et nivå som gjør at Statens ordning for strømstøtte også slår inni vårt prisområde. Staten har valgt en linje hvor det er gjennomsnittsprisen i løpet av måneden som skal danne grunnlaget for om kompensasjonen slår inn eller ikke.