Staten har valgt en linje hvor det er gjennomsnittsprisen i løpet av måneden som skal danne grunnlaget for om kompensasjonen slår inn eller ikke. I vårt prisområde (NO4) var gjennomsnittlig timepris i august 44,28 øre, og det dannes ikke grunnlag for kompensasjon.